Herstructurering Group F

Op woensdag 19 augustus was er een spontane actie van de werknemers van Group F, een schoonmaakbedrijf, dat besliste om over te gaan tot een collectief ontslag van 80 werknemers. De betrokkene werknemers, die allemaal in werkloosheid wegens overmacht zitten, eisen dat dit collectief ontslag ongedaan wordt gemaakt en dat er onderhandelingen worden opgestart rond een globaal reorganisatie plan.

Het ABVV en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront, in ondersteuning aan de mobilisatie van de werknemers, eisen de stopzetting van het collectief ontslag voordat er onderhandeld wordt. Als hier niet op ingegaan wordt, zullen er op regelmatige tijdstippen syndicale acties plaatsvinden vanaf volgende week tegen Group F…

Share on facebook
Share on twitter